Skip to main content

06 decembrie 2021

Apel LIFE – European City Facility / Facilitatea pentru orașe europene

Loading

Obiectiv

În cadrul acestui subiect, va fi desfășurată o „facilitate pentru orașe europene” în cadrul programului LIFE CET, care se bazează pe experiențele dobândite din actuala facilitate pentru orașe europene Orizont 2020 (H2020 EUCF) și are în vedere o urmărire și o extindere adecvate a abordările sale fundamentale.

(…)

Propunerile ar trebui să ia în considerare experiențele referitoare la EUCF H2020 în curs de desfășurare, care abordează problemele de mai sus și să prevadă o urmărire adecvată și o extindere a abordărilor sale fundamentale. În acest context, se așteaptă ca propunerile să deruleze o „facilitate pentru orașe europene” în cadrul LIFE, care oferă sprijin financiar și servicii orașelor și municipalităților sau grupărilor acestora:

  • Facilitatea pentru orașe europene ar trebui să ofere sprijin financiar orașelor și municipalităților europene pentru a dezvolta concepte de investiții pentru investiții în energie durabilă, cu un accent dedicat pe eficiența energetică. Aceste concepte ar trebui dezvoltate într-o perioadă limitată de timp și să acopere, printre altele: o identificare clară a potențialului proiect, o analiză juridică, o analiză de guvernanță, o descriere a modului în care vor fi finanțate investițiile și o proiectare a procesului pentru a lansa investițiile.
  • Facilitatea pentru orașe europene ar trebui să ofere în plus servicii la nivel național/regional pentru a sprijini orașele și municipalitățile în procesele de aplicare, dezvoltarea conceptului de investiții și implementarea investițiilor.
  • Facilitatea pentru orașe europene ar trebui, de asemenea, să prevadă măsuri adecvate de replicare și schimb de bune practici între orașe și municipalități, în special pentru a permite adoptarea și operaționalizarea eficientă a abordărilor fundamentale ale schemei sale la nivel național/regional.

Data limită: 03 martie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent