Skip to main content

15 octombrie 2021

Apel LIFE – Adoptarea recomandărilor de audit energetic pentru tranziția energetică a companiilor

Loading

În cadrul Programului LIFE, este deschis apelul „Adoptarea recomandărilor de audit energetic pentru tranziția energetică a companiilor”, proiectele putând fi depuse până la 12 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Acest apel vizează îmbunătățirea abilităților auditorilor energetici și/sau tehnicienilor pentru a transforma studiile tehnice în propuneri strategice, precum și îmbunătățirea know-how-ului pentru a accesa stimulente publice și finanțare privată.

Sprijinul pentru companii ar putea include:

 • Audituri energetice detaliate, pe baza unor criterii specifice sectorului;
 • Analiza și evaluarea multiplelor beneficii ale eficienței energetice (eficiența resurselor, confortul, sănătatea, productivitatea, satisfacția personalului, reputația etc.);
 • Formularea valorii strategice pentru management (reducerea riscurilor, legătura cu activitatea de bază a companiei și cu guvernanța de mediu, socială și corporativă);
 • Suport în gestionarea fazei de inginerie;
 • Asocierea finanțării cu subvențiile publice, împrumuturile bancare și potențialii investitori privați.

Sprijinul acordat personalului companiei ar putea include consolidarea capacităților și consultanță cu privire la:

 • Îmbunătățirea culturii corporative la toate nivelurile către obiective mai ecologice;
 • Managementul schimbării și reorganizarea;
 • Incorporarea energiei durabile în strategia de comunicare corporativă;
 • Promovarea utilizării soluțiilor digitale, inclusiv EMS bazate pe ISO 50001, pentru a obține o eficiență mai mare, o mai mare precizie a datelor de consum / economii și o pregătire mai bună pentru preluarea serviciilor de cerere / răspuns.

Alte activități la nivel de sector/teritoriu, cu condiția să fie esențiale pentru adoptarea recomandărilor de audit energetic, pot include următoarele:

 • Sondaje și analize comparative pentru identificarea companiilor țintă;
 • Agregarea companiilor individuale/măsuri pentru a atinge o dimensiune critică și a le face mai atractive pentru companiile de servicii energetice (ESCO) și finanțatorii privați;
 • Standardizarea proceselor și documentației din punct de vedere tehnic și financiar;
 • Consolidarea capacității pentru toți actorii implicați intern și/sau extern.

Propunerile ar trebui să identifice și să justifice în mod clar dimensiunea întreprinderilor și/sau teritoriile pe care se concentrează și să demonstreze adecvarea abordării propuse. De asemenea, acestea ar trebui să demonstreze sprijinul și implicarea activă a actorilor cheie, precum federațiile profesionale, autoritățile locale și regionale, camerele de comerț etc.

Comisia consideră că propunerile care solicită o contribuție din partea UE de până la 1,75 milioane EUR ar permite abordarea adecvată a obiectivelor specifice. Cu toate acestea, nu exclude depunerea și selectarea propunerilor care solicită alte sume.

Mai multe informații pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent