Skip to main content

14 iulie 2021

Apel LIFE – Acțiune climatică

Loading

În cadrul programului LIFE, s-a lansat, în data de 13 iulie 2021, apelul pentru Climate Action (LIFE-2021-SAP-CLIMA). Obiectivul apelului îl constituie guvernanța și informațiile privind schimbările climatice, vizând sprijinirea dezvoltării, implementării, monitorizării și aplicării legislației și politicii Uniunii Europene privind schimbările climatice, contribuind la atenuarea și/sau adaptarea la schimbările climatice.

Domeniul de aplicare și domeniile de intervenție:

  • Sprijin pentru funcționarea Pactului european privind clima
  • Stimularea schimbării comportamentale, reducerea emisiilor de masă și acțiuni de eficiență energetică și a resurselor
  • Activități de sensibilizare care se adresează nevoilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice
  • Activități legate de dezvoltarea și implementarea acțiunilor de finanțare durabilă
  • Monitorizarea și raportarea gazelor cu efect de seră
  • Implementarea/dezvoltarea Strategiilor naționale 2030 privind clima și energia
  • Dezvoltarea și implementarea monitorizării gazelor cu efect de seră și atenuarea schimbărilor climatice în sectorul utilizării terenurilor
  • Evaluarea funcționării EU ETS
  • Consolidarea capacității, sensibilizarea utilizatorilor finali și a lanțului de distribuție a echipamentelor de gaze cu efect de seră fluorurate
  • Monitorizarea, evaluarea și evaluarea ex-post a politicii climatice.

Data limită de înscriere este 30 noiembrie 2021 ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent