Skip to main content

15 martie 2024

Apel în consultare publică: 5.1 ITI – Învățământ preșcolar

Loading

Apel în consultare publică: 5.1 ITI- Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar pentru arealul ITI Delta Dunării

ADR SE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

Zona vizată de acest apel de Proiecte este ITI Delta Dunării.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/5.1/ITI/1/2024 este de 1.152.941,58 euro (FEDR+ Bugetul de Stat), din care 647.059 euro FEDR.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

Activități de tip FEDR:

  • construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale pentru nivelul preșcolar, din mediul urban și rural.

Adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități, se va face respectând legislaţia in domeniu, prin: asigurarea de rampe de acces, marcarea traseelor de acces, adaptarea spațiului de învățare pentru a facilita nu doar accesul, dar și funcționalitatea pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea accesului, a circulației orizontale și verticale, a accesului la grupuri sanitare, la sălile de clasă etc.

Activități de tip FSE:

  • asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
  • asigurarea accesului elevilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
  • consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
  • asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;
  • promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnaţional;
  • alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul priorității (ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activitățile specifice propuse a fi finanțate prin PR  Sud-Est 2021–2027.

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție, lista cheltuielilor eligibile etc si poate fi accesat la adresa:

zipGhid 5.1 ITI – învățământ preșcolar, 14.03.2024

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 14.03.2024 și până în data de 13.04.2024 (ora 16.00).

Eventualele observații și propunerile cu privire la continutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent