Skip to main content

15 martie 2024

Apel în consultare publică: 2.1A ITI – Eficiența Energetică – Clădiri rezidențiale

Loading

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.1 – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice),

Operațiunea A: Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale

Zona vizată de acest apel de Proiecte este ITI Delta Dunării.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/ITI/1/2024 (FEDR+Buget de Stat) 4.817.647 euro, din care 4.095.000 euro FEDR.

Solicitanți eligibili sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural, localizate în zona ITI Delta Dunării din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract cu asociațiile de proprietari din cadrul ITI Delta Dunarii.

În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:

  • reabilitarea termică a elementelor de construcție,
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură),
  • reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat,
  • audit energetic ex-ante/post intervenție.

b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:

  • măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
  • activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift)
  • orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție, lista cheltuielilor eligibile etc si poate fi accesat la adresa:

zipGhid 2.1.A ITI Eficiența Energetică – Clădiri rezidențiale, 14.03.2024

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 14.03.2024 și până în data de 13.04.2024 (ora 16.00).

Eventualele observații și propunerile cu privire la continutul ghidului si a anexelor acestuia se pot transmite la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent