Skip to main content

16 decembrie 2021

Apel în cadrul Programului privind piața unică – Recuperarea COVID-19 prin creșterea turismului durabil și sprijinul IMM-urilor

Loading

În cadrul Programului privind piața unică, a fost deschis în data de 9 decembrie 2021 apelul „Recuperarea COVID-19 prin creșterea turismului durabil și sprijinul IMM-urilor (SMP-COSME-2021-TOURSME)”. Proiectele pot fi depune până la 16 februarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Rezultate așteptate ale acestui apel:

  • Creșterea rezilienței și competitivității IMM-urilor din turism printr-o mai bună adoptare a principiilor durabilității, inovației și digitalizării (adică utilizarea de noi tehnologii, ecologizare, date);
  • Noi modele de afaceri în turism, bazate pe digitalizare, noile tehnologii, durabilitate, circularitate;
  • Cooperare sporită de-a lungul lanțului valoric al turismului;
  • Îmbunătățirea cooperării transnaționale și transfrontaliere și schimb de bune practici;
  • Sprijin pentru redresarea ecosistemului turistic din criza COVID-19 prin furnizarea de bune practici pentru investițiile în redresare.

Această cerere de propuneri va face parte din strategia generală de redresare a COVID-19 pentru un ecosistem turistic durabil și este în conformitate cu prioritățile strategiei pentru IMM-uri și ale strategiei industriale.

Acest apel are rolul de a ghida redresarea ecosistemului turistic prin acordarea de sprijin, inclusiv prin intermediul consorțiilor de organizații ale părților interesate relevante din industria turismului, pentru transformarea digitală și ecologică a companiilor de turism, în special a IMM-urilor, și prin stimularea inovației, rezilienței, durabilității și calității de-a lungul lanțului valoric al turismului. Activitatea va include, de asemenea, furnizarea de sprijin financiar către terți, de ex. IMM-urile.

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent