Skip to main content

09 septembrie 2021

APEL în cadrul programului Horizon Europe – Cluster 5 – Destinația 3: Surse de energie sustenabile, sigure și competitive

Loading

Descrierea programului

Această destinație include activități care vizează o aprovizionare durabilă, sigură și competitivă cu energie. În conformitate cu domeniul de aplicare al grupului 5, acesta include activități în domeniile energiei regenerabile; sistemul energetic, rețelele și stocarea; precum și captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS).

Tranziția sistemului energetic se va baza pe reducerea cererii generale de energie și pe neutralizarea climatică a ofertei de energie. Acțiunile de cercetare și dezvoltare vor contribui la îmbunătățirea nivelului de aprovizionare cu energie, mai sigur și mai competitiv, sporind performanța costurilor și fiabilitatea unui portofoliu larg de soluții de energie regenerabilă, în conformitate cu nevoile și preferințele societății. În plus, activitățile de cercetare și dezvoltare vor sta la baza modernizării rețelelor energetice pentru a sprijini integrarea sistemului energetic, inclusiv electrificarea progresivă a sectoarelor cererii (clădiri, mobilitate, industrie) și integrarea altor transportatori de energie regenerabilă, neutri din punct de vedere climatic, precum hidrogenul curat. Soluțiile inovatoare de stocare a energiei (inclusiv stocarea chimică, mecanică, electrică și termică) sunt un element cheie al unui astfel de sistem energetic, iar acțiunile de cercetare și dezvoltare vor avansa pregătirea lor tehnologică pentru aplicații domestice și la scară industrială. Captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) este o opțiune de reducere a emisiilor de CO2 care deține un mare potențial, iar acțiunile de cercetare și dezvoltare vor accelera dezvoltarea CCUS în producția de energie electrică și aplicațiile din industrie.

Termen limită de depunere : 23/02/2022, 17:00 ora Bruxelles

Detalii pe: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-08

Share:

asistent
Atlas - Asistent