Skip to main content

08 noiembrie 2021

Apel Horizon – Securitate și management sporit al frontierelor, mediului maritim, activităților și transportului, prin capacitatea de supraveghere sporită, inclusiv sprijin aerian la altitudine mare, de lungă durată

Loading

ID TEMĂ: HORIZON-CL3-2021-BM-01-01

Apel: Managementul frontierei 2021 (HORIZON-CL3-2021-BM-01)

Data limită: 23 noiembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Rezultat așteptat:

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la unele dintre următoarele rezultate așteptate:

  • Capacitate de supraveghere crescută în comparație cu stadiul tehnicii, inclusiv rezistență mai lungă, fiabilitate mai bună, cerințe mai mici de întreținere, permanență mai lungă și acoperire mai largă;
  • Performanță și/sau siguranță îmbunătățite, inclusiv capacități mai bune de detectare, clasificare și urmărire, securitate cibernetică și fizică, eficiență mai bună a costurilor, autonomie mai bună, semnături vizuale și acustice mai reduse;
  • Capacități îmbunătățite de multi-tasking pentru a răspunde unei varietăți de nevoi și situații în supravegherea frontierei și a mediului maritim, inclusiv o colaborare sporită între mai multe autorități.

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent