Skip to main content

10 noiembrie 2021

Apel Horizon – Schimburile de personal MSCA 2021 (Marie Curie Sklodovska Actions)

Loading

ID TEMA: HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01

Appel : Schimburile de personal MSCA 2021 (HORIZON-MSCA-2021-SE-01)

Data limită : 09 martie 2022 17:00:00, ora Bruxelles

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să contribuie la următoarele rezultate:

Pentru personal

  • Un set sporit de cercetare, abilități și competențe transferabile, ceea ce duce la îmbunătățirea inserției profesionale și a perspectivelor de carieră în mediul academic și în afara acesteia;
  • Mai multe cunoștințe și idei inovatoare transformate în produse, procese și servicii;
  • Mai multe mentalități antreprenoriale, testând idei noi și inovatoare;
  • Expunere internațională sporită care duce la rețele și oportunități extinse;
  • Capacități îmbunătățite de conectare și comunicare cu colegii științifici, precum și cu publicul larg, ceea ce va crește și extinde impactul cercetării și inovației

Pentru organizațiile participante:

  • Modalități inovatoare de cooperare și transfer de cunoștințe între sectoare și discipline;
  • Rețele de colaborare internaționale, interdisciplinare și intersectoriale consolidate și mai largi;
  • Capacitate R&I sporită.

Pentru detalii suplimentare, accesați:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473,43108514,43118971,43120193,43120821,43121563,43121633,43121666,43121692;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=deadlineDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent