Skip to main content

05 noiembrie 2021

Apel Horizon – Punctele Naționale de Contact (NCP) în domeniul securității și a securității cibernetice

Loading

ID Temă: HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-03
Apel: Sprijin pentru cercetare și inovare în domeniul securității 2021 (HORIZON-CL3-2021-SSRI-01)
Data limită: 23 noiembrie 2021 17:00:00 ora Bruxelles-ului

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la următoarele rezultate:
• Serviciu NCP (n.r. National Contact Point) îmbunătățit și profesionalizat de cunoștințe, experiență și competențe, consecvent în întreaga Europă, contribuind astfel la simplificarea accesului la apelurile Orizont Europa, scăzând barierele de intrare pentru noii veniți și ridicând calitatea medie a propunerilor depuse;
• Cooperare transnațională armonizată și îmbunătățită între NCP, acordând o atenție deosebită angajării NCP din partea partenerilor asociați, eventual neimplicați direct în consorțiu, cu scopul de a asigura același nivel de informare și calitate tuturor punctelor naționale de contact, în interiorul și în afara rețelei;
• Feedback politic periodic și în timp util, bazat pe dovezi, în sprijinul programelor de cercetare în domeniul securității finanțate de UE, facilitate de o integrare fără probleme a dimensiunilor naționale, regionale și locale ale cercetării și inovării în domeniul securității în imaginea UE;
• Evaluare sistematică a nevoilor diferitelor părți interesate implicate în proiecte și programe de cercetare în domeniul securității și securității cibernetice cu privire la oportunitățile de învățare identificate prin mecanisme de sprijin armonizate;
• Colaborarea cu organizațiile altor state membre care furnizează sprijin solicitanților Orizont Europa în domeniul clusterului „Securitate civilă pentru societate”, de exemplu viitoarele Centre naționale de coordonare create prin Centrul de competență în domeniul securității cibernetice și regulamentul de rețea propus. (…)

Domeniu de aplicare:
Punctele naționale de contact (NCP) sunt structuri de sprijin care au devenit o componentă esențială în implementarea programelor-cadru succesive. Aceștia oferă informații și consiliere la fața locului potențialilor solicitanți și beneficiari, pe parcursul ciclului de viață al proiectului, în propria lor limbă, într-un mod care ar fi imposibil pentru Comisia Europeană și agențiile sale.
NCP-urile sunt structura principală pentru furnizarea de informații practice și asistență potențialilor participanți. Aceștia sunt ambasadori pentru Horizon Europe, percepuți ca parteneri adevărați și imparțiali ai serviciilor Comisiei Europene și ai agențiilor acesteia. Sistemul NCP-urilor va fi stabilit, operat și finanțat sub responsabilitatea statelor membre și a țărilor asociate.

Pentru detalii suplimentare, accesați :Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent