Skip to main content

11 noiembrie 2021

Apel Horizon – Propuneri pentru ERC Starting Grant (Consiliul European pentru Cercetare)

Loading

Obiective

ERC Starting Grants sunt concepute pentru a sprijini cercetătorii principali excelenți în etapa de carieră în care își încep propria echipă sau program independent de cercetare. Investigatorii principali trebuie să demonstreze natura inovatoare, ambiția și fezabilitatea propunerii lor științifice.

Dimensiunea ERC Starting Grants

Granturile de pornire pot fi acordate până la maximum 1 500 000 EUR pentru o perioadă de 5 ani. Mărimea maximă a granturilor este redusă pro rata temporis pentru proiectele cu durată mai scurtă. (Acest lucru nu se aplică proiectelor în derulare).

Finanțarea suplimentară de până la 1 000 000 EUR poate fi solicitată în propunere pentru a acoperi următoarele costuri eligibile atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea lucrărilor propuse: (a) costuri de „înființare” pentru investigatorii principali care se mută în UE sau o Țară asociată din altă parte, ca urmare a primirii grantului ERC și/sau (b) achiziționării de echipamente majore și/sau (c) acces la instalații mari și/sau (d) alte costuri majore experimentale și de lucru pe teren, excluzând costurile cu personalul .

Data limită: 13 ianuarie 2022 17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent