Skip to main content

22 noiembrie 2021

Apel Horizon – Premiul de recunoaștere HORIZON – INFLUENCE (MEDIA AND POLICY)

Loading

În cadrul acestui subiect va fi acordat un premiu în valoare de 10 000 EUR.

INFLUENCE (Media and Policy): pentru activități care încurajează consultarea și schimbul cu grupurile de cetățeni pentru a crește gradul de conștientizare asupra unui subiect, pentru a aborda o provocare societală sau pentru a contribui la o problemă din dezbaterea publică. Aceste activități pot fi întreprinse pe baza rezultatelor preliminare sau finale ale proiectului, precum și a oricărui rezultat sau rezultate specifice generate în contextul unui proiect de cercetare ERC (Consiliul European pentru Cercetare). Exemple de persoane și organizații care ar putea fi implicate în această categorie includ jurnaliști, factori de decizie la nivel regional, național sau internațional, organizații neguvernamentale, grupuri de cetățeni sau de pacienți, utilizatori de produse.

Obiectiv:

Având în vedere activitatea sa de sprijinire a noilor modalități de lucru în lumea științifică, cu o atenție deosebită abordării științei deschise, ERC dorește să încurajeze comunicatorii științifici remarcabili printre cercetătorii săi principali. Premiul pentru implicarea publică în cercetare este înființat pentru a-i recunoaște pe cei care implică cu succes audiențe din afara domeniului lor cu cercetarea finanțată de ERC.

Data limită: 03 februarie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles.

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent