Skip to main content

06 decembrie 2021

Apel Horizon – O mai bună înțelegere a influenței culturilor organizaționale și a interacțiunilor umane în contextul criminalistic, precum și a unui lexic comun

Loading

Se așteaptă ca rezultatele proiectelor să contribuie la următoarele rezultate:

  • Creșterea capacităților europene comune de investigație criminalistică și a schimburilor transfrontaliere, datorită unei mai bune înțelegeri a principalelor culturi organizaționale și a interacțiunilor umane în contextul criminalistic, precum și a principalelor cauze ale părtinirilor în interpretare și raționament;
  • Punți de legătură consolidate între diferiți actori într-un proces de investigare printr-o comunicare îmbunătățită fără ambiguitate și mecanisme de comunicare îmbunătățite la toate nivelurile;
  • Capacități europene comune de investigație criminalistică și schimburi transfrontaliere îmbunătățite datorită unui lexic comun și modern, care este utilizat de institutele criminalistice și de autoritățile de poliție, validat în funcție de nevoile și cerințele practicienilor, pentru a le facilita munca zilnică (specializată) în investigarea terorismului și a altor forme a infracțiunii grave;
  • Dezvoltarea unor rezultate mai sigure ale justiției printr-o înțelegere sporită a modului în care interacțiunile umane influențează deciziile la toate nivelurile unui proces de investigație;
  • Metode moderne și robuste de raționament și de luare a deciziilor experților în practica criminalistică, depășind diferite tipuri de prejudecăți;
  • Institutele de criminalistică și autoritățile de poliție active în investigarea locului crimei beneficiază de programe de educație și formare inovatoare.

Data limită: 23 noiembrie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent