Skip to main content

24 noiembrie 2021

Apel Horizon: Luptă eficientă împotriva corupției – Combaterea criminalității și a terorismului 2022

Loading

Se așteaptă ca rezultatele proiectelor să contribuie la unele sau la toate rezultatele:

  • Practicienilor în domeniul securității și factorilor de decizie politică li se oferă o imagine a informațiilor îmbunătățită și completă a corupției, cum ar fi modus operandi, atât offline, cât și online, inclusiv dimensiunea transfrontalieră, noile tendințe, impactul său social și economic, rolul său în facilitarea altor tipuri de infracțiuni, precum și legăturile sale strânse cu spălarea banilor;
  • analiză cuprinzătoare a riscurilor este oferită practicienilor în domeniul securității și factorilor de decizie politică cu privire la noile oportunități oferite de pandemia COVID-19 în ceea ce privește practicile de corupție, dimensiunea transfrontalieră, impactul său social și economic și sectoarele cu risc ridicat;
  • Autoritățile europene de poliție, polițiștii de frontieră și autoritățile de supraveghere financiară beneficiază de instrumente mai bune, moderne și validate (inclusiv colectarea legală a probelor privind infracțiunile) și materiale de instruire pentru a aborda activitățile criminale legate de corupție și pentru a îmbunătăți rezistența la actele de corupție;
  • Strategii îmbunătățite de cooperare între autoritățile europene de poliție și de poliție de frontieră în combaterea corupției și desființarea rețelelor criminale conexe;
  • Îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor legate de lupta împotriva corupției.

Domeniu de aplicare

Corupția, o categorie criminală care variază de la mită a funcționarilor publici prin sport, până la abuz de putere și spălarea banilor veniturilor din infracțiuni, este un factor puternic pentru criminalitate și terorism și, ca atare, constituie o amenințare la adresa securității. Creând incertitudine în afaceri, încetinind procesele și impunând costuri suplimentare, are un impact negativ asupra creșterii economice.

Deși natura și amploarea corupției pot diferi de la un stat membru la altul, aceasta dăunează întregii Europe prin scăderea nivelurilor investițiilor, împiedicând funcționarea corectă a pieței interne și reducerea finanțelor publice.

Data de deschidere planificată apel: 30 iunie 2022

Data limită: 23 noiembrie 2022,  17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent