Skip to main content

26 noiembrie 2021

Apel Horizon – Îmbunătățirea cooperării internaționale pentru abordarea lacunelor în capabilitățile de prim-răspuns

Loading

Domeniu de aplicare

Cooperarea internațională este esențială pentru a răspunde diferitelor tipuri de dezastre naturale și provocate de om, precum și amenințărilor intenționate la securitate. Pe lângă cooperarea operațională, este necesar să se găsească o înțelegere comună asupra inovației necesare pentru a putea răspunde la diferite provocări. Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030 menționează nevoia „de a consolida capacitățile tehnice și logistice pentru a asigura un răspuns mai bun la situații de urgență” ca o prioritate pentru nivelurile naționale și locale. Astfel de capacități depind în mare măsură de eficacitatea și capabilitățile specifice ale organizațiilor responsabile cu primul răspuns la incidente.

Pentru a-și îndeplini sarcinile periculoase, First Responders au nevoie de cel mai bun echipament posibil, care este adaptat pentru scenarii extreme. Ca atare, uneltele și echipamentele trebuie să fie foarte specializate și adaptate la diferitele nevoi specifice ale primului răspuns. Piața pentru astfel de echipamente este totuși fragmentată, limitând disponibilitatea și accesibilitatea.

Data de deschidere planificată: 30 iunie 2022

Data limită: 23 noiembrie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent