Skip to main content

12 noiembrie 2021

Apel Horizon – Granturi ERC Consolidator (Consiliul European pentru Cercetare)

Loading

Granturile ERC Consolidator sunt concepute pentru a sprijini cercetătorii principali excelenți în etapa de carieră în care își pot consolida propria echipă sau program independent de cercetare. Investigatorii principali trebuie să demonstreze natura inovatoare, ambiția și fezabilitatea propunerii lor științifice.

Granturile de consolidare pot fi acordate până la maximum 2 000 000 EUR pentru o perioadă de 5 ani. Mărimea maximă a granturilor este redusă pro rata temporis pentru proiectele cu durată mai scurtă. (Acest lucru nu se aplică proiectelor în derulare).

Tip de acțiune : HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants

Data limită : 17 martie 2022 17:00:00, ora Bruxelles

Pentru detalii suplimentare, accesați :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Sursă foto :

https://erc.europa.eu/

Share:

asistent
Atlas - Asistent