Skip to main content

18 noiembrie 2021

Apel Horizon – Faza pregătitoare a noilor proiecte de infrastructură de cercetare ESFRI

Loading

Apel: Dezvoltarea și consolidarea peisajului infrastructurilor europene de cercetare, menținerea întâietății globale  (HORIZON-INFRA-2021-DEV-02)

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să contribuie la câteva dintre următoarele:

  • efect de structurare asupra ERA;
  • excelența științifică a peisajului european al RI (infrastructuri de cercetare) durabile îmbunătățește capacitățile de soluționare a problemelor pentru a aborda provocările din știință, industrie și societate;
  • un teren solid pentru luarea deciziilor cu privire la noile infrastructuri de cercetare este disponibil pentru statele membre/CA, pentru organismele lor de finanțare și pentru alte părți interesate relevante (de exemplu: organizații internaționale, țări terțe, fundații etc.);
  • perspectiva pe termen lung pentru investițiile RI;
  • ecosistemul infrastructurilor europene de cercetare coerent și care funcționează bine prin dezvoltarea sinergiilor și complementarităților între infrastructurile de cercetare noi și cele existente, inclusiv infrastructurile tehnologice și infrastructurile finanțate prin FEDR.

Domeniu de aplicare

Acest subiect sprijină faza pregătitoare a noilor proiecte de infrastructură de cercetare ESFRI identificate în actualizarea din 2021 a foii de parcurs ESFRI. Aceste proiecte ESFRI au fost selectate pentru excelența cazului lor științific și pentru importanța lor strategică pentru Spațiul European de Cercetare și structurarea ecosistemului infrastructurii europene de cercetare.

Consorțiile de propuneri ar trebui să implice toate părțile interesate necesare pentru a avansa proiectul, pentru a lua decizii și pentru a-și asuma angajamente financiare, înainte de a începe construcția (inclusiv, dar fără a se limita la, ministerele/guvernele naționale/regionale, consiliile de cercetare sau agențiile de finanțare din ţările care şi-au declarat deja angajamentul în cererea la ESFRI). Operatorii de unități de cercetare, centre de cercetare, universități și industrie pot fi, de asemenea, implicați ori de câte ori este cazul.

Data limită : 20 ianuarie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles.

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent