Skip to main content

26 octombrie 2021

Apel Horizon Europe – Prevenirea exploatării sexuale a copiilor

Loading

ID SUBIECT: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11

Apel: Combaterea criminalității și terorismului 2021 (HORIZON-CL3-2021-FCT-01)

Domeniu de aplicare:

Exploatarea sexuală a copiilor (CSE), inclusiv cantitatea tot mai mare de materiale de abuz sexual asupra copiilor (CSAM) detectate online, precum și solicitarea online a copiilor în scopuri sexuale, rămâne o amenințare serioasă. În timpul primului val de pandemie globală a COVID-19, a existat o activitate online crescută în forumuri dedicate de infractori care exploatează oportunități de a se angaja cu copiii care erau mai vulnerabili din cauza izolării, expunerii online mai mari și a supravegherii mai mici. Acest lucru a evidențiat în continuare importanța prevenirii CSE, a detectării timpurii și a acțiunilor eficiente, atât online, cât și offline. Sunt necesare cercetări pentru a înțelege mai bine procesul care duce la ofensare în toate formele sale (de exemplu, de la vizionarea CSAM la abuzul sexual asupra unui copil), adică ce declanșează comportamentul potențialilor infractori, care abordează abordarea comportamentului lor și care nu, ce profiluri se pot genera infractori etc.

De asemenea, sunt necesare cercetări pentru a oferi o înțelegere mai profundă a prevalenței acestor infracțiuni, precum și a prevalenței persoanelor cu un interes sexual la copii. Semnalele timpurii sau slabe ar trebui cercetate în continuare în combinație cu contramăsuri și intervenții eficiente. Soluțiile ar trebui să fie însoțite de programe de formare corespunzătoare pentru autoritățile de poliție și organizațiile societății civile atunci când este necesar (de exemplu, atunci când implică acordarea de asistență potențialilor infractori sau victimelor). Ar trebui dezvoltate și metode de evaluare a soluțiilor propuse. Trebuie acordată o atenție specială eticii și protecției drepturilor fundamentale pe parcursul cercetării și a soluțiilor propuse.

Caracterul evolutiv al modului de operare al CSE ar trebui să fie luat în considerare în toate activitățile propuse în cadrul acestui subiect.

Pentru detalii suplimentare, accesați :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Share:

asistent
Atlas - Asistent