Skip to main content

26 octombrie 2021

Apel Horizon Europe – Dezvoltarea unui mecanism de stabilire a priorităților pentru programarea cercetării în standardizarea legată de pericolele naturale și / sau sectoarele CBRN-E

Loading

ID SUBIECT: HORIZON-CL3-2021-DRS-01-04

Apel : Societatea rezistentă la dezastre 2021 (HORIZON-CL3-2021-DRS-01)

Data limită : 23 noiembrie 2021 17:00:00 ora Bruxelles

 

Domeniu de aplicare:

Creșterea rezistenței la dezastre naturale sau evenimente CBRN-E se bazează îndeaproape pe proceduri, tehnologii și instrumente de gestionare. O caracteristică importantă care sprijină managementul riscului de dezastre și politicile internaționale și ale UE relevante este standardizarea necesară pentru a îmbunătăți interoperabilitatea tehnică, operațională și semantică a sistemelor de comandă, control și comunicații sau interoperabilitatea echipamentelor și instrumentelor de detectare în domeniile CBRN-E. S-au întreprins o serie de acțiuni pentru identificarea și prioritizarea activităților de standardizare, de la cercetarea pre-normativă (proiectarea de noi instrumente și metode) până la cercetarea co-normativă (compararea / validarea instrumentelor și metodelor existente) până la mandatul articolelor mature la organizațiile europene de standardizare prin CEN-CENELEC și ETSI.

În timp ce unele proiecte de cercetare au furnizat acorduri tangibile de atelier CEN (CWA) și au făcut progrese în cercetarea legată de standardizare în domeniile pericolelor naturale și protecției civile CBRN-E și gestionării crizelor, nu există încă niciun mecanism care să asigure că standardizarea este dezvoltată în strânsă consultare cu părțile interesate cheie, cum ar fi factorii de decizie și practicienii de la toate nivelurile (european, național, regional și local). Este necesar să se asigure că orice activități de standardizare în care se poate aștepta o contribuție semnificativă la îmbunătățirea rezistenței la dezastre prin standardizare sunt dezvoltate în strânsă cooperare cu utilizatorii finali și prioritizate împreună cu aceștia, acordând atenție cadrelor legale în vigoare.

În acest context, este important să reamintim că standardizarea ar trebui să sprijine operațiunile și elaborarea politicilor pentru a o completa, dar nu ar trebui să o înlocuiască în niciun caz. În timp ce standardizarea tehnologiei poate fi mai simplă, echilibrul trebuie căutat în special pentru procese. Pe baza platformelor existente sau în curs de dezvoltare, ar trebui stabilit un mecanism de stabilire a priorităților, luând în considerare aspectele de clasificare (în special în sectorul CBRN-E), care să conducă la decizii legate de elemente de standardizare în curs sau noi care ar trebui direcționate într-un mod organizat către acțiuni de cercetare pre- sau co-normative, CWA sau mandate, sau către orientări/Proceduri standard de operare care nu necesită standardizare formală (acorduri voluntare corporative) .

Pentru detalii suplimentare, accesați :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Share:

asistent
Atlas - Asistent