Skip to main content

05 noiembrie 2021

Apel Horizon – Creșterea siguranței, securității, performanței Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și a autorităților vamale europene

Loading

ID TEMA: HORIZON-CL3-2021-BM-01-02

Apel: Managementul frontierei 2021 (HORIZON-CL3-2021-BM-01)

Data limită: 23 noiembrie 2021 17:00:00, ora Bruxelles

Rezultat așteptat:

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la unele sau la toate rezultatele așteptate:

  • Siguranță, securitate, performanță și experiență îmbunătățită a utilizatorului (inclusiv siguranța și securitatea personală) a personalului operațional al poliției de frontieră și de coastă europene și al autorităților vamale;
  • mai bună cunoaștere a situației care sprijină sistemele decizionale ale autorităților europene de frontieră, maritime și vamale, inclusiv o mai bună comunicare, pregătire și pregătire.

Domeniu de aplicare:

Cercetarea ar trebui să investigheze și să definească nevoile viitoare de capacități pentru creșterea siguranței, securității, performanței și experienței utilizatorului personalului operațional al poliției de frontieră și de coastă și al autorităților vamale. Acest lucru are în vedere și consolidarea corpului permanent al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Cercetarea ar trebui să analizeze capacitățile de a facilita și/sau proteja munca personalului operațional, inclusiv siguranța și securitatea acestuia. Componentele tehnologice pot include soluții de securitate și siguranță și echipamente de protecție pentru personalul desfășurat, sisteme avansate de comunicații, dispozitive avansate de interfață umană și senzori. Nevoile de capacitate și soluțiile posibile ar trebui, de asemenea, explorate în ceea ce privește creșterea conștientizării situației pentru poliția de frontieră și garda de coastă și vamă, inclusiv modul de pregătire și gestionare a situațiilor în schimbare; și/sau cu privire la soluțiile analitice de suport pentru gestionarea frontierei și a gărzii de coastă sau a personalului vamal, răspunsul și operațiunile, ținând cont de cerințele legale și etice, inclusiv de protecție a datelor.

Proiectele de cercetare ar trebui să ia în considerare, să construiască dacă este cazul, și să nu dubleze cercetările anterioare, inclusiv dar fără a se limita la acestea, cercetarea din alte proiecte din programele-cadru, cum ar fi cele referitoare la factorii umani și/sau la capacitățile de conștientizare a situației pentru securitatea și gestionarea frontierelor, precum și proiectele europene, studii privind potențialele aplicații ale tehnologiilor de îmbunătățire a capacităților de gestionare a frontierelor.

Pentru detalii suplimentare, accesați: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent