Skip to main content

18 noiembrie 2021

Apel Horizon – Consolidarea peisajului infrastructurii de cercetare – Sprijin individual pentru proiectele ESFRI

Loading

Apel Horizon – Consolidarea peisajului infrastructurii de cercetare – Sprijin individual pentru proiectele ESFRI

Tematică

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să contribuie la câteva dintre următoarele:

  • excelență și atractivitate sporite ERA;
  • ecosistem de infrastructuri de cercetare coerent și bine structurat din Europa;
  • implicarea solidă a statelor membre/țărilor asociate în infrastructurile de cercetare paneuropene cu drepturi depline;
  • perspectiva pe termen lung pentru investițiile din infrastructurile de cercetare;
  • sinergii și complementarități între infrastructurile de cercetare noi și cele existente, inclusiv infrastructurile tehnologice și infrastructurile finanțate prin FEDR.

Domeniu de aplicare

Acest subiect vizează proiectele de infrastructură de cercetare reținute în Foaia de parcurs ESFRI 2016, pentru excelența cazului lor științific și pentru importanța lor strategică pentru Spațiul European de Cercetare și structurarea ecosistemului infrastructurii europene de cercetare.

Recentul exercițiu de monitorizare ESFRI desfășurat pentru actualizarea foii de parcurs ESFRI 2021 a evaluat progresul general către implementarea acestor proiecte ESFRI din 2016 și a evidențiat o serie de aspecte cheie care ar putea împiedica implementarea lor și începerea fazei de operare.

Tip de acțiune: HORIZON-CSA HORIZON Acțiuni de Coordonare și Sprijin

Data limită: 20 ianuarie 2022, 17:00:00 ora Bruxelles.

Pentru detalii suplimentare, accesați :

Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent