Skip to main content

21 aprilie 2021

Apel Horizon, Cluster III – Analiză și detecție mai bune, mai portabile și mai rapide pentru vamă

Loading

Se așteaptă ca proiectele să contribuie la unele sau la toate rezultatele așteptate:

  • Soluții portabile sau ușor de implementat utilizate în inspecțiile vamale pentru detectarea agenților de amenințare precum drogurile, inclusiv noile substanțe psihoactive;
  • Capacități îmbunătățite ale autorităților vamale de a achiziționa, analiza, partaja spectre de droguri și de a detecta noi droguri în contextul inspecțiilor vamale.

Domeniu de aplicare

Cercetarea va dezvolta în continuare capabilități pentru testarea, analiza și detectarea amenințărilor portabile și mai rapide la locurile de control vamal. Un exemplu de substanțe țintă includ drogurile, cu accent pe noile substanțe psihoactive, dar și pietre prețioase sau metale prețioase și alte amenințări sau bunuri ilicite.

Data de deschidere planificată: 30 iunie 2022

Data limită: 23 noiembrie 2022, 17:00:00, ora Bruxelles

Share:

asistent
Atlas - Asistent