Skip to main content

11 noiembrie 2021

Apel Fondul de Securitate Internă – Sprijinirea companiilor mici în implementarea regulamentului de abordare a difuzării de conținut terorist online

Loading

Tip de acțiune : Granturi pentru proiecte ISF-PJG ISF

Data limită: 26 ianuarie 2022 17:00:00, ora Bruxelles

Context

Prevenirea radicalizării este o piatră de temelie a eforturilor UE de combatere a terorismului stabilite în Agenda 2020 împotriva terorismului. Promovarea incluziunii și oferirea oportunitățile prin educație, cultură, tineret și sport pot contribui la realizarea unei societăți mai coezive și pentru prevenirea radicalizării. Acțiunea consolidării preventive în închisori, recunoscând provocările specifice ridicate de revenirea luptătorilor străini teroriști, precum și reabilitarea și reintegrarea agenților terorismului sunt la fel citate ca fiind fundamentale în Agenda Antiterorismului.

Obiective

Obiectivul este de a sprijini furnizorii mici de servicii de găzduire (HSP – n.r. Hosting Service Providers), adică furnizori de servicii constând în stocarea informațiilor furnizate de și la cererea unui furnizor de conținut de a difuza conținut către public, în conformare cu cerințele Regulamentului TCO, în special detectarea și eliminarea conținutului terorist online.

Pentru detalii suplimentare, accesați :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/isf/wp-call/2021-2022/call-fiche_isf-2021-ag-tco_en.pdf

Pentru a accesa proiectele de propuneri existente pentru acest subiect, vă rugăm să vă conectați la Funding & Tenders și să selectați pagina ”My Proposals” din secțiunea ”My area”.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2021-ag-tco;callCode=ISF-2021-AG-TCO;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Share:

asistent
Atlas - Asistent