Skip to main content

13 decembrie 2021

Apel Europa Digitală- Acțiuni pregătitoare pentru spațiile de date

Loading

În cadrul programului Europa digitală, puteți depune până la 22 februarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) proiecte în cadrul apelului “Acțiuni pregătitoare pentru spațiile de date (DIGITAL-2021-PREPACTS-DS-01).

Acțiunea de coordonare și sprijin va asigura un inventar al platformelor existente care colectează, stochează și partajează date relevante pentru educație și competențe (publice și private). Un accent deosebit va fi pus pe analiza competențelor relevante pentru atingerea obiectivelor “Deceniului digital”.

Obiectivul este de a implementa un spațiu de date sigur și de încredere pentru a sprijini partajarea și accesarea datelor despre competențe în diverse scopuri, de la scopuri analitice și statistice până la dezvoltarea politicilor sau reutilizarea în aplicații inovatoare. Spațiul de date va oferi acces transfrontalier facil la seturi de date cheie, implementând mecanisme de încredere (securitate și confidențialitate prin proiectare) și va dezvolta servicii de date care să corespundă valorilor europene, în special de etică, diversitate și confidențialitate.

Deceniul digital stabilește un obiectiv ambițios de 20 de milioane de specialiști în tehnologie digitală până în 2030. Mai multe inițiative importante la nivel european, precum și la nivel național/regional vor contribui la acest obiectiv, făcând astfel important ca datele să fie partajate în toate inițiativele.

Apelul va implica comunitatea părților interesate care implică organizații la nivel UE, administrații publice și/sau organisme guvernamentale, actori privați și publici (inclusiv dezvoltatori IT și utilizatori finali), furnizori de educație și formare. Proiectele vor:

  • Efectua un inventar al platformelor existente care colectează, stochează și schimbă date despre educație și competențe, în special legate de transformările ecologice și digitale;
  • Explora diferite abordări posibile de proiectare pentru spațiul de date (de exemplu, deservirea partajării datelor și intereselor private, care sunt, de asemenea, completate cu date publice, deservind interesele private și publice) și elabora avantajele și dezavantajele;
  • Propune abordări de design/conceptuale, pentru amenajarea spațiului de date, pentru posibila categorizare a competențelor și identificarea elementelor esențiale comune și dezvoltarea modelelor de afaceri corespunzătoare;
  • Explora ce servicii și aplicații ar putea fi avute în vedere în viitor;
  • Dezvolta o schemă de guvernanță cu mai multe părți interesate a spațiului de date;
  • Obține un consens larg asupra abordării, guvernării și modelelor de afaceri.

Mai multe detalii pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent