Skip to main content

10 noiembrie 2021

Apel deschis: Burse și sprijin profesional pentru minim 1.800 de doctoranzi și cercetători post-doctorat

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul de finanțare destinat sprijinirii doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin burse de studiu, precum și consolidării colaborărilor între universități, institute de cercetare și mediul privat.

Apelul are o valoare totală de 21 milioane de euro.

Beneficiari eligibili:

  • Universități publice și private ce au acreditare;
  • Institute/centre de cercetare acreditate;
  • Angajatori;
  • Asociații profesionale;
  • Camere de comerț și industrie;
  • Academia Română.

Un proiect poate avea valoarea de maxim 1,15 milioane euro și trebuie să ofere sprijin pentru minim 80 de doctoranzi și 20 de cercetători post-doctorat. Astfel, în total, prin proiectele care se vor realiza în cadrul acestui apel, vor fi sprijiniți minim 1440 doctoranzi și 360 de cercetători post-doctorat.

 

În cadrul proiectelor finanțate se vor acorda burse în sumă forfetară lunară, astfel:

  • bursa pentru doctoranzi: maximum 400 euro/lună timp de maximum 12 luni, în ultimul an al programului de studii doctorale;
  • bursa pentru cercetători postdoctorat: maximum 600 euro/lună, pe durata studiilor postdoctorale, timp de maximum 12 luni.

Suma alocată pentru mobilități interne/internaționale, taxe de participare la conferințe, taxe pentru publicarea articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale trebuie sa reprezinte maxim 45% din cuantumul total al burselor.

Sunt eligibile instituțiile de învățământ (universitar și postuniversitar) care au încheiat un protocol de colaborare cu un institut de cercetare sau un agent economic pentru derularea activităților  de cercetare în care vor fi implicați doctoranzii si respectiv, cercetătorii postdoctorat. Primesc punctaj suplimentar proiectele care planifică programe de studii doctorale/postdoctorale cu o componenta aplicativă, coordonate de cercetători/cadre didactice universitare, cu activitate relevantă în domeniul de cercetare propus și care demonstrează că se implică activ în derularea programului de studii universitare de doctorat/postdoctorat.

Ca rezultate așteptate din proiectele ce se vor derula, beneficiarii trebuie să asigure un loc de muncă în decurs de o lună pentru o treime dintre participanții la proiect ce nu lucrează încă și, de asemenea, pentru o treime trebuie să facă dovada că sunt incluși în cursuri suplimentare de cercetare avansată. Tot ca ținte obligatorii 55% doctoranzi trebui să obțină titlu de doctor și 80% dintre studenții post-doctorat trebuie să finalizeze programul, nu mai târziu de luna octombrie 2023.

Ghidul solicitantului, cu toate detaliile necesare, poate fi găsit aici: https://mfe.gov.ro/pocu-apelul-de-proiecte-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post-doctorat/.

Share:

asistent
Atlas - Asistent