Skip to main content

14 decembrie 2021

Apel de propuneri privind implicarea și participarea cetățenilor (CERV-2022-CITIZENS-CIV)

Loading

În cadrul Programului Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori până la 10 februarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) este deschis apelul Propuneri privind implicarea și participarea cetățenilor (CERV-2022-CITIZENS-CIV).

Obiectivul apelului este de a promova participarea și contribuția cetățenilor și asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii prin a face cunoscute și a face public schimbul de opinii ale acestora în toate domeniile cu privire la acțiunea Uniunii. Acesta își propune să sprijine proiecte promovate de parteneriate și rețele transnaționale care implică direct cetățenii. Aceste proiecte vor aduna o gamă diversă de persoane din medii diferite în activități legate direct de politicile UE, oferindu-le oportunitatea de a participa activ la procesul de elaborare a politicilor UE în domenii legate de obiectivele programului.

Această cerere de propuneri își propune să sprijine următoarele inițiative politice: Planul de acțiune pentru democrația europeană, Raportul privind cetățenia UE 2020, Strategia de consolidare a aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale în UE.

Apelul oferă o oportunitate de a acoperi în linii mari o varietate de domenii de politică și de a contribui la promovarea valorilor UE, a statului de drept, a drepturilor fundamentale și a democrației.

În timp ce se menține o abordare de jos în sus, se va pune un accent specific pe:

  • Alegerile pentru Parlamentul European din 2024, care sunt esențiale pentru consolidarea și cultivarea democrației în UE, fiind necesare eforturi suplimentare pentru a promova participarea cetățenilor la alegeri.
  • Explorarea modului în care criza COVID-19 a afectat dezbaterea democratică și exercitarea drepturilor fundamentale;
  • Abordări democratice inovatoare și instrumente care să-i ajute pe cetățeni să-și facă auzită vocea și să facă schimb public de opinii cu privire la toate domeniile de acțiune ale UE, în special instrumentele digitale („e-democrație”);
  • Combaterea dezinformării și a altor forme de interferență în dezbaterea democratică, împuternicirea cetățenilor să ia decizii în cunoștință de cauză, ajutându-i să identifice dezinformarea și promovarea alfabetizării media, cu implicarea jurnaliștilor;
  • Implicarea cetățenilor și comunităților în discuții și acțiuni legate de climă și mediul nostru, existând un interes din ce în ce mai mare al societății civile și al asociațiilor pentru a discuta problemele climatice și ecologice și pentru a propune soluții factorilor de decizie.

Mai multe informații pe site-ul Comisiei Europene: Funding & tenders (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent