Skip to main content

17 noiembrie 2021

Apel CERV privind memoria europeană

Loading

European Remembrance (CERV-2022-CITIZENS-REM)

Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a sprijini proiecte care vizează comemorarea evenimentelor definitorii din istoria europeană modernă, inclusiv cauzele și consecințele regimurilor autoritare și totalitare, precum și creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, moștenirea culturală și valorile lor comune. , sporind astfel înțelegerea acestora cu privire la Uniune, la originile, scopul, diversitatea și realizările acesteia, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce.

Buget:  7 milioane de euro

Lansare apel: 16 noiembrie 2021

Termen limită : 24 martie 2022

Inițiative politice sprijinite:

 • Strategia UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești (2021-2030)
 • Planul de acțiune al UE împotriva rasismului pentru 2020-2025
 • Cadrul strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea

Domenii: Proiectele trebuie să abordeze una (sau ambele) dintre următoarele priorități de politică stabilite pentru 2022:

 1. Comemorarea și cercetarea și educarea despre crimele comise sub regimurile totalitare, în special Holocaustul

Comemorarea Holocaustului, cercetarea și educația vor fi o prioritate a apelului. Proiectele din această prioritate ar trebui:

 • să ia în considerare dimensiunea europeană și transnațională a Holocaustului, cauzele și consecințele sale fundamentale și implicațiile pentru astăzi;
 • și/sau să ia în considerare transformarea cercetărilor, locurilor memoriale și mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului în instrumente educaționale practice pentru toate părțile societății, în special pentru multiplicatori, cum ar fi factorii de decizie, oficialii de stat și liderii societății;
 • și/sau să acorde o atenție deosebită pentru a aborda provocarea negării și denaturării Holocaustului, offline și online.

Cadrul strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea și Strategia UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești (2021-2030) ar trebui să fie luate în considerare de proiecte în timpul implementării lor.

 1. Rezistență, tranziție democratică și consolidare democratică în UE

Proiectele din această prioritate:

 • analizează și evidențiază rezistența și/sau opoziția organizată;
 • și/sau evidențiază tranziția democratică, inclusiv încercările de a oferi dreptate victimelor;
 • și/sau să se concentreze asupra modului în care aderarea la UE a influențat standardele și practicile democratice ale noilor democrații pe parcursul procesului de aderare.

Mai multe informații găsiți aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=european%20remembrance;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/727198/en

Share:

asistent
Atlas - Asistent