Skip to main content

24 noiembrie 2021

Apel CERV pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului (CERV-2022-CHILD)

Loading

Prin programul CERV, Comisia Europeană sprijină proiecte care contribuie la implementarea Strategiei UE privind drepturile copilului .

Această cerere de propuneri va contribui la punerea în aplicare a primului domeniu tematic al Strategiei UE privind drepturile copilului – Participarea la viața politică și democratică într-o Uniune Europeană care dă copiilor împuterniciri să fie cetățeni și membri activi.

Data de deschidere planificată: 15 December 2021

Termen limită : 18 mai 2022

Condiții de eligibilitate:

  • organizațiile care sunt orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau cu organizații private nonprofit;
  • proiectul poate fi național sau transnațional;
  • cererea trebuie să implice cel puțin două organizații (solicitantul și
  • partener);
  • grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR.

Activități care pot fi finanțate :

  • stabilirea de programe durabile și pe termen lung și de mecanisme de participare a copiilor la nivel local și național, inclusiv în școli;
  • acordarea de sprijin și extinderea sferei operaționale a mecanismelor existente de participare a copiilor, cu scopul de a le integra în procesele mai largi de luare a deciziilor și în sistemul democratic la nivel local și național;
  • învățare reciprocă, activități de formare, schimb de bune practici, cooperare, inclusiv identificarea de bune practici;
  • activități de consolidare a capacităților și de formare ale autorităților naționale, regionale și locale;
  • activități de formare și conștientizare pentru copii și adulți cu privire la dreptul de a fi auziți și la participarea copiilor.

Mai multe informații găsiți aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-child_en.pdf

Sursa:    https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/727883/en

Share:

asistent
Atlas - Asistent