Skip to main content

24 noiembrie 2021

Apel CERV pentru promovarea egalității de gen

Loading

Destinat: guvernelor statelor membre, autorităților locale și regionale și asociațiilor acestora, organismelor de egalitate, organizațiilor societății civile, în special organizațiilor pentru drepturile femeilor și altor părți interesate

Call for proposals to promote gender equality (CERV-2022-GE)

Data de deschidere planificată: 15 December 2021

Termen limită : 16 martie 2022

Comisia Europeană pune la dispoziție 6,8 milioane de euro pentru a promova exercitarea deplină a drepturilor femeilor, libertatea de stereotipuri de gen, egalitatea de gen, inclusiv echilibrul dintre viața profesională și viața privată, responsabilizarea femeilor și integrarea perspectivei de gen.

Apelul pentru egalitatea de gen din 2022 se concentrează pe două priorități:

  1. Participarea și reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în luarea deciziilor politice și economice (la toate nivelurile – european, național, regional și local)
  2. Abordarea stereotipurilor de gen, inclusiv cu accent pe tineret, și în publicitate și mass-media

Această cerere de propuneri sprijină Strategia pentru egalitatea de gen 2020-2025.

Mai multe informații găsiți aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-ge_en.pdf

Sursa:     https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/727881/en

Share:

asistent
Atlas - Asistent