Skip to main content

17 iunie 2024

ANUNȚ privind lansarea Schemei de minimis pentru dezvoltarea turismului balnear

Loading

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță lansarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, începând cu 20 iunie 2024, ora 10.00.

Apelul de proiecte va rămâne activ până la 1 iulie 2024, ora 17.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Data de lansare a apelului de proiecte a fost decalată cu trei zile față de termenul transmis în comunicatul publicat în data de 23 mai 2024 pentru a nu crea disfuncționalități în activitatea operatorilor economici.

Vă informăm că potrivit Ordinului MEAT nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, cu modificările și completările ulterioare, documentația se va depune fizic la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

Cu excepția zilei de lansare, intervalul orar de depunere a cererilor de finanțare este cel afișat pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, respectiv Luni-Joi: 8.30-17.00Vineri: 8.30-14.30.

Toate documentele justificative vor fi numerotate continuu, de la prima până la ultima pagină. Dosarul de înscriere va conține un opis, în care vor fi trecute toate documentele justificative depuse și numărul paginii la care se găsește fiecare, precum și mențiunea „în atenția Direcției Generale Turism”. Copiile documentelor justificative vor purta menţiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal/împuternicit.

Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul BNR din ziua lansării apelului de proiecte.

Documentele aferente schemei de minimis se găsesc pe pagina web a instituției, în cadrul secțiunii dedicate programului, care poate fi accesată AICI (click).

Sursa: aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent