Skip to main content

23 ianuarie 2024

Anunț privind lansarea de către Grupurile teritoriale pentru tranziție justă de la nivelul județelor Gorj, Galați, Dolj, Hunedoara, Mureș, Prahova a apelurilor de exprimare a interesului pentru întreprinderi mari /IMM

Loading

În data de 22 ianuarie 2024, Grupurile teritoriale pentru tranziție justă, prin Consiliile Județene de la nivelul celor 6 județe eligibile PTJ 2021-2027 : Gorj, Galați, Dolj, Hunedoara, Mureș, Prahova, au lansat apelurile de exprimare a interesului dedicat întreprinderilor , în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027 pentru:

Apelul A) – Identificarea și includerea de investiții productive în întreprinderi mari,

Apelul B) – Identificarea de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Apelul C) – Identificarea de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră.

Categoriile de beneficiari pentru aceste apeluri sunt întreprinderile mari (pentru apelurile A si C) si întreprinderile mici și mijlocii (pentru apelul B).

Termenul limită pentru depunerea Formularului de exprimare a interesului  este: 12.02.2024.

Menționăm  că, includerea în lista de proiecte nu garantează obținerea finanțării, ci doar oferă informațiile necesare cu privire la tipurile de investiții vizate și contribuie la stabilirea unui buget estimativ. Apelul de proiecte va fi de tip competitiv, astfel că, selecția efectivă se va face după ce apelul de finanțare va fi deschis, în baza criteriilor stabilite într-un ghid al solicitantului.

Încurajăm potențialii beneficiari să consulte documentele apelului și să depună formulare de exprimare a interesului, având în vedere faptul că, prin intermediul acestui nou apel de finanțare, multe dintre companiile care nu sunt eligibile în cadrul apelurilor deja stabilite prin Programul Tranziție Justă, pot depune proiecte menite să le sprijine sau să le diversifice activitatea economică.

Eventualele observații/clarificări se vor transmite către consiliile județene din teritoriile de tranziție.

Pentru detalii referitoare la apeluri, la documentele apelului (Procedura, Anunț, Anexa 1 – Formular de exprimare a interesului si Anexa 2- Criterii și grila de verificare) vă invităm să  consultati pe site-urile oficiale ale celor 6 consilii județene, la adresele mai jos menționate:

Anunț CJ Gorj

Anunț CJ Galați

Anunț CJ Dolj

Anunț CJ Hunedoara

Anunț CJ Mureș

Anunț CJ Prahova

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent