Skip to main content

30 mai 2024

Anunț privind apelurile „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”

Loading

In conformitate cu prevederile art. 11, alin (17) al Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 23 din 12 aprilie 2023, privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 45/2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație si Ocupare, informează beneficiarii proiectelor selectate la finanțare in cadrul  apelului de proiecte:

– PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52- Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Regiuni mai puțin dezvoltate,

cu privire la derularea procesului de semnare a contractelor de finanțare, prin încadrarea in termenul menționat la art. 11, alin (17) Cap. V – Contractarea proiectelor, din actul normativ mai sus menționat, respectiv „În cazul apelurilor de proiecte cu termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice, calculate de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o singură dată, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management.”

Totodată, AM PEO informează beneficiarii de faptul ca pentru apelul de proiecte:

– PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52- Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban – Regiuni mai puțin dezvoltate,

procesul de contractare demarează după publicarea listei intermediare a proiectelor admise la finanțare, în cazul proiectelor pentru care nu se contestă rezultatul procesului de evaluare. În cazul  proiectelor pentru care se contestă rezultatul procesului de evaluare, procesul de contractare demarează după soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale a proiectelor admise la finanțare.

Astfel, ca urmare a celor menționate mai sus, beneficiarii care se regăsesc pe lista intermediara a proiectelor admise la finanțare si care nu intenționează sa conteste rezultatul obținut in urma procesului de evaluare, sunt rugați sa transmită o informare către adresa de e-mail: cabinet.fse@mfe.gov.ro, în vederea demarării procesului de contractare.

Sursa aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent