Skip to main content

25 septembrie 2023

PNRR – Anunț lansare apel_C2.I.1.C_Crearea de păduri urbane

Loading

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.1. „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” pentru Subinvestiția I.1.C. „Crearea de păduri urbane”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Prin intermediul acestui apel se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 1, Subinvestiția I.1.C, respectiv „CREAREA DE PĂDURI URBANE” – PNRR/2023/C2/I.1.C
Alocarea financiară totală acordată prin PNRR este de 30 milioane euro, echivalentul a 148.914.000 lei.
Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii iulie, 1 euro = 4,9638, valabil la data de 31 iulie 2023.
– Data și oră începere depunere de proiecte: 27.09.2023, ora 12:00
– Data și oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2024, ora 23:59

Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul ,,primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2024.
➢ Link depunere proiecte: https://proiecte.pnrr.gov.ro/
➢ Link detalii: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/
➢ Adresa de mail suport: (pentru intrebari tehnice legate de apel): dgpnrr@mmediu.ro

Scopul și obiectivul investiției:
Scopul investiției îl reprezintă acordarea unei finanțări în favoarea unităților administrativ-teritoriale de tip urban (orașe, municipii) și altor instituții publice pentru înființarea unor păduri urbane noi pe terenurile ce le dețin.
Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră, care sunt situate în zonele urbane și periurbane. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în “plămâni verzi”, care vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

Solicitanți eligibili:
• Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
a. municipii reședință de județ;
b. municipiul București;
c. alte municipii;
d. orașe;
e. județe;
• Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Instituțiile de învățământ publice;
• Parteneriate între tipurile de solicitanți menționati anterior.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent