Skip to main content

07 mai 2024

ANUNȚ în atenția tuturor celor interesați să aplice în cadrul Programului CONSTRUCTPLUS

Loading

Având în vedere suprapunerea parțială a intervalului inițial de desfășurare a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare, care are loc între 8 aprilie 2024 și 8 mai 2024, cu perioada sărbătorilor legale cuprinsă între 1 – 6 mai 2024, MEAT prelungește perioada de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare cu numărul de zile lucrătoare, echivalentul zilelor aferente sărbătorilor legale, respectiv până la data de 14 mai 2024.

Având în vedere că în ședinta de guvern din data de 30.04.2024 a fost aprobată completarea, cu articol unic, a OUG 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții  respectiv:

La articolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 7 iulie 2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2024, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin (4), cu următorul cuprins:

“(4) Perioada de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare se stabilește prin Ghidul solicitantului și poate fi prelungită cu maxim 10 zile lucrătoare, o singură dată, în cazuri temeinic justificate, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și tursimului, care se publică pe site-ul ministerului.”

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent