Skip to main content

21 iunie 2024

Anunț consultare publică „Schema de ajutor de stat si Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare – Program cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”

Loading

Ministerul Energiei a anunțat lansarea Schemei de ajutor de stat si Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare – Program cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Acțiunile și activitățile finanțabile

 Acțiunile finanțabile

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială, vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea unei capacități noi de stocare a energiei (baterii), acolo unde nu au existat până la momentul depunerii cererii de finantare, conectată la o instalaţie existentă de producere a energiei din surse regenerabile.
In acest sens, se vor finanța investitii care pot viza stocarea energiei din urmatoarele surse:
– Exclusiv energie din instalația de producere a energiei din surse regenerabile la care este conectată direct;
– Mixt energie din instalatia de producere a energiei din surse regenerabile la care este legata direct și energie extrasă din SEN, cu respectarea condiției ca instalația de stocare finanțată să absoarbă anual minimum 75% din energia sa din instalația de producere a energiei din surse regenerabile la care este conectată direct;

Atenţie!
Nu sunt eligibile:
– Proiectele prin care este propusă înlocuirea de capacități vechi de stocare a energiei electrice;
– Proiectele care propun capacități de stocare în baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH;
– Proiectele care vizeaza stocarea energiei exclusiv extrasă din SEN;
– Proiectele care au beneficiat de finanțare pentru sisteme de stocare energie electrică; din alte programe de finanțare nerambursabile;
– Proiectele depuse în parteneriat.

Solicitanții eligibili sunt:
Operatorii economici de tip Societăți (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, exclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin și înregistrate la ONRC în România până la data primei plăţi din ajutorul de stat acordat.
La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să dețină și să fie pusă în funcțiune instalația de producere a energiei electrice din surse regenerabile la care va fi direct conectată instalația de stocare pentru care se solicită finanțare. Se va proba prin depunerea certificatului de racordare aferent instalației de producere.

Bugetul total estimat al apelului este echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent