Skip to main content

18 ianuarie 2024

Anunț consultare publică a Ghidului solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul privat, din cadrul „Programului-cheie 1” Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare

Loading

Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a următoarului document aferent procedurii de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte în vederea finanțării din Fondul
pentru modernizare în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei:

– Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru
solicitanții din sectorul privat
În cadrul apelului de proiecte pentru selecția de proiecte vor putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv:
a) realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene;
b) realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare;
c) realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Vor putea depune proiecte:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, care au înscrise în actul constitutiv activități
privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35:

„Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de
activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.

Share:

asistent
Atlas - Asistent