Skip to main content

20 noiembrie 2023

Anunț consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Măsurii de investiții I.5, Apelul 3, privind Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, din Componenta C.6 Energie din PNRR

Loading

Ministerul Energiei a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Măsurii de investiții I.5, Apelul 3, privind Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial, din Componenta C.6 Energie din PNRR.

Tipuri de solicitanți eligibili:

Operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislația națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC, având cod CAEN de industrie pentru proiectul prezentat.

Eligibilitatea solicitantului:
Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură juridică:
a) Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/ întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare, anume operatori economici care își desfășoară activitatea în România și sunt înregistrați la ONRC.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

 

Informații suplimentare aici.

 


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent