Skip to main content

08 iulie 2024

AM POPAM a publicat varianta consultativă a Ghidului pentru Acţiunea 1.1.2. Debarcare si adaposturi PAP

Loading

AM POPAM publicat varianta consultativă a Ghidului pentru Acţiunea 1.1.2. Debarcare si adaposturi PAP.

Potrivit prevederilor Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027, pot fi sprijinite investiții în:

1. Modernizarea/ construirea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare pentru debarcarea și comercializarea capturilor de pește, în special pentru micul pescuit costier, în vederea sporirii durabilităţii economice şi de mediu prin optimizarea consumului de resurse şi timp pentru activităţile de pescuit;
2. Dotarea punctelor de debarcare, centrelor de primă vânzare și centrelor de procesare, cu instalații și echipamente pentru purificarea și livrarea moluștelor bivalve, în principal în beneficiul micului pescuit costier, cu scopul a facilita rezilienţa operatorilor din pescuit prin diversificarea capturilor;
3. Asigurarea de facilități (echipamente, instalatii etc) în punctele de debarcare de la Marea Neagră pentru îmbunătățirea activităților de control și colectare date
4. Investiții în infrastructura pescărească în vederea debarcării capturilor nedorite pentru eliminarea aruncărilor acestora înapoi în mare.
5. Înființarea/ modernizarea, inclusiv repararea adăposturilor pescărești pentru protejarea pescarilor, ambarcațiunilor și uneltelor;
6. Investiții în instalații de primire adecvate pentru uneltele de pescuit pierdute și deșeurile marine colectate din mare.

Solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt proprietarii/ administratorii construcţiilor de infrastructură pescărească sau ai amplasamentelor pe care se pot realiza investiţii aferente acțiunii 1.1.2- Puncte de debarcare și adăposturi pescărești.

Solicitantii eligibili pentru puncte de debarcare pot fi :
• autorități publice centrale și locale

Solicitantii eligibili pentru adaposturi pescarești pot fi :
• autorități publice centrale și locale
• asociații profesionale (ONG)
• întreprindere mică
• întreprindere mijlocie
• microîntreprindere
• societăți coperative
• persoane fizice autorizate
• intreprinderi familiale
• intreprinderi independente

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent