Skip to main content

12 martie 2024

AM POPAM a lansat în consultare Ghidul pentru selectarea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit și acvacultură

Loading

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul pentru Acvacultura și Pescuit a lansat în consultare publică Ghidul pentru Acțiunea: 3.1.2 Selectarea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit și acvacultură.

Solicitanții eligibili trebuie să fie parteneriate formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale, din sectoarele public și privat, constituite și organizate în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000. În acest sens, solicitantul va prezenta dovada înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Pentru fiecare strategie de dezvoltare locală eligibilă se alocă echivalentul în lei a 1.000.000 Euro.

Activități pentru care se poate obține sprijinul financiar:

consolidarea capacităților și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și implementării strategiei;
Exemple: elaborare studii, întâlniri, consultanță.

gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate. Sprijinul pentru aceste activități nu depășește 25 % din contribuția publică totală la strategie.

Cetăţenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până pe data de 18.03.2024 (inclusiv) pe adresa de e-mail pescuit@madr.ro.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent