Skip to main content

27 august 2021

Al optulea program de acțiune pentru mediu: Comisia se consultă cu privire la cadrul de monitorizare cu indicatori principali

Loading

În prezent, Comisia pregătește un cadru de monitorizare cu indicatori principali pentru acțiune cel de-al 8-lea program de pentru mediu. Comisia va consulta statele membre cu privire la proiectul de cadru cu indicatori în cadrul unui atelier de o zi întreagă pe  9 septembrie 2021. Mai târziu, în toamnă, alte părți interesate externe vor fi consultate în timpul unui alt atelier de o zi întreagă. În urma acestor consultări, Comisia își propune să prezinte cadrul final de monitorizare cu indicatori principali pentru cel de-al 8-lea PAE înainte de sfârșitul anului 2021.

Schema de structură cu indicatori:

https://ec.europa.eu/environment/system/files/2021-08/210820%208EAP%20Indicators%20for%20consultation.docx.pdf

PAM 8 vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei” fiind deja stabilit în PAM 7. Cele șase obiective tematice prioritare ale PAM 8 vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, adaptarea la schimbările climatice, un model de creștere care redă planetei mai mult decât consumă, un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării, protejarea și refacerea biodiversității și reducerea principalelor presiuni asupra mediului și a climei legate de producție și consum.

https://ec.europa.eu/environment/news/8th-environment-action-programme-commission-consults-monitoring-framework-headline-indicators_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent