Skip to main content

27 octombrie 2021

Al doilea apel de mare amploare pentru proiecte Fondul de inovare

Loading

Comisia a lansat al doilea apel de proiecte de anvergură în contextul Fondului de inovare, unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon, cu 1,5 miliarde EUR din Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Ținând cont de suprasubscrierea semnificativă din primul apel și de seria de proiecte puternice, Comisia a simplificat procesul de aplicare, care acum constă dintr-o singură etapă. Acest lucru va reduce semnificativ timpul de livrare de la cerere până la acordarea grantului.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, potențialul lor de inovare, maturitatea lor financiară și tehnică, potențialul lor de extindere și eficiența costurilor. Apelul este deschis pentru proiecte din toate statele membre ale UE, Islanda și Norvegia până la 3 martie 2022.

Pentru proiectele promițătoare, dar care nu sunt suficient de mature pentru un grant, va exista asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.

Proiectele se pot aplica prin intermediul  portalului de finanțare și licitații UE,  unde sunt disponibile mai multe detalii despre procedura generală:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund

Sursa:

https://cinea.ec.europa.eu/news/innovation-fund-second-large-scale-call-projects-2021-10-26_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent