Skip to main content

24 mai 2024

AL 3-LEA APEL EUI – INNOVATIVE ACTIONS

Loading

 Cu un buget orientativ de 90 de milioane EURO din FEDR, al 3-lea apel de propuneri de proiecte in cadrul IUE – Acțiuni inovatoare, vizează proiecte inovatoare axate pe cele două teme: „Tranziția energetică” și „Tehnologia în orașe“.

Apelul de propuneri de proiecte este deschis acum!

  1. Introducere
  2. Tematica apelului
  3. Cronologie
  4. Solicit asistență
  5. Aplic pentru apel

S-a lansat al 3-lea apel de propuneri de proiecte pentru acțiuni inovatoare prin Initiativa Urbană Europeană UIE (EUI-IA). Apelul se va încheia la 14 octombrie 2024, ora 14.00 CEST, are un buget orientativ alocat de 90 de milioane EURO din FEDR. Fiecare proiect poate primi o cofinanțare FEDR de până la maximum 5 milioane EUR, iar implementarea proiectului poate avea durata maximă de 3,5 ani.

Orașele interesate să aplice sunt invitate să înceapă elaborarea propunerilor de proiecte cât mai curând posibil. Orașele trebuie să aibă  populația de cel puțin 50.000 de locuitori. Se recomandă următorii pași pentru a începe:

  1. Citiți descrierea celui de al 3-lea apel de propuneri de proiecte EUI-IA.
  2. Dezvoltați o idee de proiect în conformitate cu una dintre temele care răspund provocărilor locale din orașul dvs.
  3. Realizati parteneriatul proiectului prin stabilirea de contacte cu entități relevante, de exemplu parteneri publici și privați, ONG-uri, universități, IMM-uri.
  4. Demarați elaborarea planului de lucru al proiectului cu partenerii de proiect și cu stakeholderii.

Tematica apelului

Cererea de propuneri va finanța proiecte pentru a oferi exemple tangibile, din viața reală, sub temele „tranziția energetică” și „tehnologia în orașe“.

Tema 1: Tranziția energetică

În cadrul temei „tranziția energetică“, Inițiativa Urbană Europeană urmărește să sprijine testarea unor soluții inovatoare transferabile și scalabile în condiții reale pentru rețele energetice locale viabile din punct de vedere economic, mai inteligente și mai integrate, fără emisii de dioxid de carbon și bazate pe cerere, oferind totodată cetățenilor și stakeholderilor mijloacele necesare pentru a accelera tranziția verde.

Tema 2: Tehnologia în orașe

În cadrul temei „tehnologia în orașe“, Inițiativa Urbană Europeană urmărește să sprijine testarea soluțiilor inovatoare bazate pe noile tehnologii în condiții reale pentru servicii mai bune pentru cetățeni și/sau pentru a spori capacitatea  autorităților locale de a oferi aceste servicii, prin experimente care pot fi reproduse la scară mai largă cu ajutorul investițiilor politicii de coeziune.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați:

Link: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions

Share:

asistent
Atlas - Asistent