Skip to main content

23 noiembrie 2023

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU MICROÎNTREPRINDERI PRIN PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, publică schema de minimis aferentă finanţărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027Prioritatea 1 – „Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice”Obiectivul Specific 1.3. – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)”Intervenția 1 – „Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi, prin operațiuni dedicate”, respectiv Obiectivul Specific 1.4 – „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR)” și decizia Directorului General al ADR Sud-Vest Oltenia privind aprobarea schemei de ajutor de minimis.

Decizie Director General ADR SV Oltenia – aprobare schema de minimis

Schema de ajutor de minimis PR SV Oltenia 2021-2027

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent