Skip to main content

03 februarie 2024

Agenda 2030 – Programul dezvoltare durabilă, Strategia europeană pentru securitate economică – Comisia propune noi inițiative pentru consolidarea securității economice

Loading

Comisia a adoptat cinci inițiative pentru a consolida securitatea economică a UE într-o perioadă de tensiuni geopolitice și schimbări tehnologice crescânde. Acest pachet de măsuri vizează consolidarea securității economice a Uniunii Europene, bazată pe trei piloni: promovarea competitivității Uniunii, protejarea împotriva riscurilor și crearea de parteneriate cu o gamă cât mai largă de țări pentru a promova interesele comune în materie de securitate economică. Noile inițiative vizează continuarea consolidării protecției securității și a ordinii publice a UE printr-o îmbunătățire a examinării investițiilor străine în UE; stimularea discuțiilor și a acțiunilor pentru o mai bună coordonare europeană în domeniul controlului exporturilor, cu respectarea deplină a regimurilor multilaterale existente și a prerogativelor statelor membre; consultarea statelor membre și a părților interesate pentru a identifica riscurile potențiale care decurg din investițiile în exterior într-un set restrâns de tehnologii; promovarea unor discuții mai aprofundate privind modalitățile de îmbunătățire a sprijinului acordat cercetării și dezvoltării care implică tehnologii cu potențial de dublă utilizare; propunerea unei recomandări din partea Consiliului privind măsurile menite să consolideze securitatea cercetării la nivel național și sectorial. Viitoarele acțiuni ale UE vor continua să se bazeze pe evaluările riscurilor în curs și pe coordonarea strategică cu statele membre pentru a ajunge la o înțelegere comună a riscurilor cu care se confruntă Europa și a acțiunilor adecvate.

Sursa: aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent