Skip to main content

22 aprilie 2024

AFIR a publicat Ghidul consultativ versiunea 2 pentru submăsura 4.1, componenta 4.1.1.

Loading

VARIANTA CONSULTATIVĂ nr. 2 a Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”, este disponibilă în secțiunea „Dezbatere publică”.

 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii definiți în acordcu prevederile R 1305/2013, R 1307/2013 si PNDR 2014-2020, inclusiv tranziția astfel, beneficiarii fermieri sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale așa cum sunt definite în OUG 44/2008, sau persoane juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îldețin în temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă;

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Stabilirea intensităţii sprijinului public în funcţie de dimensiunea economică se realizează luând în calcul Total SO exploataţie la momentul depunerii Cererii de finanțare, respectiv:
1. În cazul modernizărilor calculul SO se va face conform precizarilor de la capitolul 2.1, criteriul de eligibilitate privind stabilirea dimensiunii economice;
2. În cazul desfăşurării pentru prima dată a unei activităţi agricole calculul SO se va face conform precizarilor de la capitolul 2.1, criteriul de eligibilitate privind stabilirea dimensiunii
economice.

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:
I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului
public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
● 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri);
II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:
● 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și
nu va depăşi:
● 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei;

Mai multe informații puteți găsi aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent