Skip to main content

16 octombrie 2023

ADR Vest lansează în consultare publică Ghidul de finanțare pentru Revitalizare și regenerare urbană

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului de finanțare pentru șase apeluri de proiecte aferente Intervenției regionale 7.1A – Revitalizare și regenerare urbană. Apelurile vor avea o alocare financiară nerambursabilă totală în valoare de 131,18 milioane euro.

Solicitanții eligibili sunt:
• UAT municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului;
• Parteneriate între UAT enumerate mai sus, în calitate de lider și UAT județ sau instituții publice de interes local care dețin clădirile cu funcțiuni publice, în calitate de membru.

Prin acest apel de proiecte se finanțează activități prin care se urmărește redarea spațiilor publice cetățenilor prin investiții în:
• piețe și piațete publice, zone pietonale, inclusiv transformarea unor străzi urbane în zone pietonale, zone de tip shared space sau cu caracter prioritar pietonal, promenade, splaiuri etc;
• spații verzi existente: scuaruri, parcuri, grădini publice etc.;
• spații verzi-albastre existente: maluri de cursuri de apă, canale, maluri de lacuri etc.;
• măsuri și elemente pentru asigurarea conexiunilor de circulație nemotorizată: alei pietonale, trotuare, piste pentru cicliști, scări de acces, podețe, pasarele, poduri pentru circulație nemotorizată etc.
• spații și facilități pentru activități recreative, de mici dimensiuni, care deservesc cartierele rezidențiale/zonele centrale/istorice dens și care nu implică desfășurarea unei activități economice: locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport, spații pentru socializare, inclusiv pentru deținătorii de animale de companie etc.;
• reconversia unor areale/terenuri degradate, abandonate, neutilizate sau cu funcțiuni neadecvate/depășite/neutilizate pentru redarea spațiului către cetățeni;
• renovarea feței urbane a clădirilor publice deținute de autorități și instituții publice locale, inclusiv de tipul clădirilor de patrimoniu, în zona delimitată de regenerare urbană – în limita a 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a proiectului poate atinge următoarele praguri:
• 15.000.000 euro în cazul UAT municipii reședință de județ;
• 10.000.000 euro în cazul UAT municipii;
• 5.000.000 euro în cazul UAT orașe.

Prin acest ghid se vor lansa 6 apeluri de proiecte cu depunere la termen, având alocări teritoriale diferite, după cum urmează:
4 apeluri competitive:
• 1 apel de proiecte care se adresează UAT orașe din județul Arad;
• 1 apel de proiecte care se adresează UAT orașe din județul Caraș-Severin;
• 1 apel de proiecte care se adresează UAT orașe din județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului;
• 1 apel de proiecte care se adresează UAT orașe din județul Timiș.

• 1 apel de proiecte care se adresează UAT municipii reședință de județ și municipii din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului;
• 1 apel de proiecte care se adresează UAT municipii și orașe din ITI Valea Jiului;

Versiunea draft a Ghidului publicat spre consultare publică împreună cu anexele la acesta se regăsește aici.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site, din 16.10.2023 și până în data de 16.11.2023, ora 12:00.

Ne dorim ca apelurile de proiecte aferente PR Vest 2021-2027 să răspundă cât mai eficient nevoilor locuitorilor din Regiunea Vest. De aceea, vă invităm să parcurgeți cu atenție această versiune draft a Ghidului solicitantului de finanțare și anexele lansate în consultare publică și să ne transmiteți observații și propuneri justificate la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

Share:

asistent
Atlas - Asistent