Skip to main content

12 ianuarie 2024

ADR Sud-Vest Oltenia publică decizia nr. 57/28.12.2023 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri

Loading

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, publică Decizia Directorului General al instituției nr. 57/28.12.2023 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri.
Această măsură este alcătuită din două componente, după cum urmează:
1. ajutor de stat regional pentru investiţii, încadrat în baza prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, cu modificările și completările ulterioare;
2. ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 al Comisiei din 13.12.2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Documentele pot fi consultate mai jos:

Decizia de aprobare a măsurii de sprijin pentru IMM-uri

Anexa 1

Share:

asistent
Atlas - Asistent