Skip to main content

21 august 2023

ADR Sud-Est lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 2.3. Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Loading

Prin prezentul Ghid de finanțare, se lansează apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare având codul PRSE/2.3/1/2023.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.3/1/2023 (FEDR + CN) este de 21.862.593 Euro, din care 18.583.204 euro FEDR și 3.279.389 Euro contribuție națională.

În cadrul acestui Apel de proiecte, se finanțează proiecte localizate în Regiunea de Dezvoltare Sud Est, cu excepția arealului aferent zonei ITI Delta Dunării.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului vizează:

 1. Activități de bază:
  • elaborarea documentațiilor tehnice;
  • achiziția de teren în limita a 10% din costul investitiei de bază, dacă este cazul;
  • lucrări de pregătire a terenului şi lucrarea solului;
  • lucrări de înființare a plantației, achiziționarea puieților forestieri;
  • măsuri de protecţie a biodiversităţii;
  • măsuri de conştientizare a populaţiei în domeniul protecţiei mediului;
  • activităţi de cooperare teritorială europeană.
 2. Activități auxiliare (în limita a 10% din valoarea investiţiei de bază):
  • depozitarea și tratarea puieților cu materiale de prevenție și protecție necesare;
  • lucrări de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor, executarea controlului anual al regenerărilor;
  • lucrări pedoameliorative: aplicarea de amendamente şi administrarea îngrăşămintelor organice şi/sau chimice;
  • lucrări silvotehnice specifice de întreţinere a perdelelor forestiere (mobilizarea manuală şi mecanizată a solului, descopleşirea de specii ierboase şi lemnoase).

Categorii de solicitanți eligibili

 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regia Autonomă Romsilva;
 • ONG-urile care activează în domeniul mediului;
 • Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative;
 • Parteneriatele între Unitățile Administrativ Teritoriale Județ și Unități Administrativ Teritoriale Comună/Oraș/Municipiu, în conformitate cu prevederile legale.
 • Parteneriatele între Unitățile Administrativ Teritoriale Județ și ONG-urile care activează în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile legale.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 03.08.2023 și până în data de 25.08.2023 (ora 24.00)

 

Pot fi consultate informații suplimentare la adresa următoare  https://regiosudest.ro/ghiduri/prioritatea-de-investitie-2/apeluri-in-consultare/apel-in-consultare-publica-2-3-perdele-forestiere-03-08-2023

Share:

asistent
Atlas - Asistent