Skip to main content

30 aprilie 2024

ADR Sud-Est lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.2 Creșterea competitivității IMM-urilor

Loading

Apel în consultare publică: 1.6 – Operațiunea A.1 Creșterea competitivității IMM-urilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.2 Creșterea competitivității IMM-urilor.

Acțiunea 1.6  – Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.2 Creșterea competitivității IMM-urilor

Prin prezentul Ghid se lansează apelul de tip competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare având codul PRSE/1.6/A.2/1/2024.

Alocarea totală a apelului de proiecte (FEDR + CN) este de 86.725.188 Euro, din care 73.716.410 euro FEDR  și 13.008.778 euro cofinanțarea națională.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, și pentru întreprinderi mici și mijlocii non-agricole, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal, în mediul rural, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării.

Tipurile de activități sprijinite în cadrul apelului sunt următoarele:

Investițiile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de stat regional sunt:

 • construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 • dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 • dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;
 • dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.
 • activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

Activitățile eligibile în cadrul Schemei prin ajutor de minimis sunt:

 • activități legate de:
  • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
  • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de marketing și internaționalizare;
 • activitatea de audit financiar extern;
 • activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

Ghidul Solicitantului, publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

zipGhid 1.6 A.1 – Creșterea competitivității IMM-urilor, 29.04.2024

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul ADR SE, din  29 aprilie 2024, ora 10.00 – 29 mai 2024, ora 16.00.

Vă invitam să parcurgeti cu atenție Ghidul Solicitantului și să ne transmiteți observațiile și propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro.

Sursa aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent