Skip to main content

04 iunie 2023

ADR SE relansează în consultare publică Ghidul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”

Loading

ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, relansează în consultare publică Ghidul Solicitantului consolidat conform propunerilor primite în prima etapa de consultare şi conform OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, pentru Actiunea 4.1 – Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Apelul de proiecte se adresează solicitanţilor eligibili din regiunea de dezvoltare Sud-Est, mai puţin arealul ITI Delta Dunării:

A. Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

B. Parteneriate între:

– UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e);
– Două sau mai multe UAT Județ.

Alocarea financiara disponibila este de 178.391.287 Euro, din care 151.632.594 Euro FEDR și 26.758.693 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

 

Informații suplimentare pot fi consultate la adresa – https://regiosudest.ro/comunicare/anunturi/apel-in-consultare-publica-4-1-drumuri-judetene

Share:

asistent
Atlas - Asistent